Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 trädaverbse trä
2 trädaverbstiga step; go; trampa treadträda i dagen come to light
verb och partikelverbträda emellanstep between, go betweenträda framstep forward, go forward; komma come forward; plötsligt emerge <ur out of>träda instep in, go in; komma come in, enterträda in i ett rum enter a roomträda tillbakastep back, go back; lägga av withdraw, retire
kraftsubstforce; elektr.el.drivkraft powerhans krafter avtog his strength failedpröva sina krafter try one's strength on; ge sig i kast med grapple withav alla krafter så mycket man orkar with all one's might, for all one is worthfå nya krafter regain strengthvara den drivande kraften be the driving forceträda i kraft come into force, come into effecti kraft av by virtue of
© NE Nationalencyklopedin AB