Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 träsubstwood; virke timberstolar av trä wooden chairs, chairs made of woodta i trä! touch wood!; amer. knock on wood!
1 träverbträ på (upp) thread < on>; t.ex. armen genom rockärmen pass, slipträ en tråd på en nål thread a needle
1 trädaverbse trä
mahognysubstträ el. träd mahogany
gärdsgårdsubstav trä wooden fence
staketsubstav trä fence; av metall railing
1 ådrasubstvein
verbförse med ådror vein; sten el. trä grain
stagsubstlina etc.:sjö. stay; till tält guy; stång av trä el. metall strut
lackeraverblacquer; naglar, trä etc. varnishlackera om en bil have a car repainted
flisasubstav t.ex. sten el. porslin chip; av trä splinter
© NE Nationalencyklopedin AB