Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

totaladjektiv~ttotal; fullständig äv. entire, complete; långtgående (t.ex. okunnighet) äv. utter
totalförbudsubstantiv~et, =total prohibition
helhetsintrycksubstantiv~et, =overall (total, general) impression
nykteristsubstantiv~en, ~erteetotaller, total abstainer
helnykterhetsubstantiv~entotal abstinence, teetotalism
totalförmörkelsesubstantiv~n, ~rastron. total eclipse
totalviktsubstantiv~en, ~ertotal weight
totalförsvarsubstantiv~ettotal (overall) defence
absolutismsubstantiv~enhelnykterhet teetotalism, total abstinence
helnykteristsubstantiv~en, ~erteetotaller, total abstainer
© NE Nationalencyklopedin AB