Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

torrtadverbdrilyförvaras torrt vanl. to be stored in a dry placekoka torrt boil dry
väglagsubstantiv~et, =state of the roads (viss väg road)det är dåligt (torrt) väglag the roads are in a bad state (are dry)
2 fodersubstantivfodret, =~medel feedstuff, forage; spec. om torrt ~ fodder, feed; se äv. torrfoderge korna foder feed the cows, give the cows a feed
förvaratransitivt verb~de, ~tallm. keep; lagra äv. store; hand. keep…in safe custody[bör] förvaras torrt (kallt) keep in a dry (cool) place
våtadjektivvåttwet; fuktig damp, moist; vetensk. äv. humid; flytande fluid, liquidvåt av svett wet with perspirationvåt inpå bara kroppen wet (drenched) to the skinbli våt om fötterna get one's feet wethan är våt om fötterna his feet are wet, he has wet feeten våt kväll med mycket spritförtäring a wet nighthålla ihop i vått och torrt stick together through thick and thin
torradjektiv~tdry äv. bildl. samt om vin; om jord:uttorkad parched; ofruktbar arid; om klimat torrid; om växter el. löv o.d. vanl. withered, dead; bildl. el. tråkig dry, dull, boringtorra fakta dry (plain) factstorr humor dry (wry) humourtorra land on dry landhan är inte torr bakom öronen he is wet behind the ears, he is very greenvara torr i halsen törstig feel like a drinkta något torrt på sig put on dry clothesha sitt på det torra be comfortably off
© NE Nationalencyklopedin AB