Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

torradjektiv~tdry äv. bildl. samt om vin; om jord:uttorkad parched; ofruktbar arid; om klimat torrid; om växter el. löv o.d. vanl. withered, dead; bildl. el. tråkig dry, dull, boringtorra fakta dry (plain) factstorr humor dry (wry) humourtorra land on dry landhan är inte torr bakom öronen he is wet behind the ears, he is very greenvara torr i halsen törstig feel like a drinkta något torrt på sig put on dry clothesha sitt på det torra be comfortably off
förtorkadadjektiv-torkat, ~etorr dry; uttorkad parched; skrumpen wizened
fuktfriadjektiv-fritttorr …free from damp, dry
prosaiskadjektiv~tprosaic; vardaglig äv. commonplace; torr unimaginative, matter-of-fact
träigadjektiv~ttorr el. smaklös o.d. woody; livlös el. stel o.d. wooden
träaktigadjektiv~teg. woodlike; bildl.:torr el. smaklös o.d. woody; livlös el. stel o.d. wooden
sakligadjektiv~tnykter o. torr matter-of-fact, businesslike; objektiv objectiveen saklig bedömning an objective estimatesakliga grunder on grounds of fact
tråkigadjektiv~tlångtråkig boring, tedious; trist drab, dreary; ointressant el. enformig uninteresting, dull; förarglig awkward, annoying; besvärlig tiresome; beklaglig unfortunateen tråkigobehaglig historia vanl. a nasty business (affair)torr och tråkig äv. drydet är (var) tråkigt att han inte kan (kunde) komma it is a pity (a shame, too bad) [that]…; jag är ledsen I am sorry…tråkigt! ledsamt what a pity (shame)!, that's too bad!det tråkigabesvärliga [med saken] är att… the trouble (nuisance) is that…
torkasubstantiv~n[spell of] drought, dry spell (weather); bildl. el. brist på något drought, shortage
transitivt verb~de, ~tgöra torr dry; få…torr äv. get…dry; låta…torka äv. let…dry; genom t.ex. gnidning äv. wipetorka ansiktet dry (wipe, mop) one's facetorka disk[en] dry (wipe) the dishesom du diskar, så kan jag torka …I'll do the drying-uptorkad frukt dried (desiccated) fruittorka fötterna på dörrmattan wipe one's feet…torka fötterna! på anslag use the doormat!torka händerna (munnen, näsan) dry (wipe) one's hands (mouth, nose)torka borttorka dammet av (från) bordet wipe the dust off the tabletorka svetten ur pannan mop [the sweat off] one's forehead (brow)torka sina tårar (tårarna ur ögonen) wipe away one's tears, dry [the tears out of] one's eyes
intransitivt verb~de, ~tbli torr dry, get dry; om mark äv. get parched; om växt äv. wither away, dry up
reflexivt verb~de, ~ttorka sig dry oneself; torka av sig wipe oneself [dry]torka sig i ansiktet (om händerna etc.), se torka ansiktet, torka händernaetc. under torkatorka dig om munnen! använd servetten! use your napkin!
partikelverbtorka av~ ren:t.ex. fötterna el. skorna wipe; glasögon äv. clean; damma av el. bord o.d. dust~ bort:damm wipe offtorka av dammet på (från) ngt wipe the dust off sthtorka borttr. (fläck o.d.) wipe (gnida rub) offtorka bort en tår dry (brush) away a tearitr. get dried up; om vätska äv. dry up; vissna wilt, withertorka fastdry and get stuck <vid to>torka ihopkrympa ihop shrink [in drying]torka initr.om färg o.d. dry (get dried) upbildl., vard. come to nothing, not come off, be washed outtorka innecome to nothing, not come offtorka upptr. wipe (mop) upitr. dry up, get dry [again]torka utitr. el. om t.ex. flod dry up, run drytr. dry
© NE Nationalencyklopedin AB