Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 tornsubstantiv~en, ~arbot. spine, thorn
1 tornsubstantiv~et, =tower; spetsigt kyrk~ steeple; klock~ belfry; mil. turret; schack. rook, castle
Babels tornbibl. the Tower of Babel
krigshärjadadjektiv-härjat, ~ewar-torn, …devastated by war
sönderrivenadjektiv-rivet, -rivnatornden är sönderriven äv. it is (has been) torn to pieces (bits)
söndertrasadadjektiv-trasat, ~etattered [and torn]den är söndertrasad äv. it is (has been) torn to rags
slitasintransitivt deponensverbslets, slititsslitas mellan olika känslor be torn between…
tinnesubstantiv~n, tinnarpinnacle; bergs~ äv. summittinnar och torn towers and pinnacles
splittradadjektivsplittrat, ~emeningarna [inom partiet] var splittrade …were dividedhan är splittrad he divides his energies; friare he is torn in different directions
förkyldadjektiv-kyltbli förkyld catch [a] coldvara [lite (mycket)] förkyld have a [slight (bad)] coldnu är det förkylt! that's torn (done) it!
© NE Nationalencyklopedin AB