Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tornsubsttower; spetsigt kyrktorn steeple; klocktorn belfryschack. rook, castledata. tower
trasigadjektivsöndertrasad ragged, tattered; sönderriven torn; fransig frayedsönder brokenvara trasig inte fungera be out of order
sönderslitenadjektivom kläder tattered, threadbarekroppen var söndersliten av vargar the body had been torn to pieces by wolves
splittraverbshatter, splinter; klyva splitpartier, familjer etc. divide, divide upsplittra sig a) i små stycken splinter b) ägna sig åt mycket divide one's energieshan är splittrad he is torn in different directions
sönderadjektiv och adverbbruten broken; i bitar in pieces; sönderriven tornsönder brista etc. break; krossas smash; gå i bitar go to pieces, come to pieces; spricka burstha sönder ngt break sth; i flera delar break sth to pieces; riva sönder tear sth to piecesta sönder ngt, ta isär take sth to pieces, take sth to bitsi olag out of order; slut (om t.ex. glödlampa) gonesönder go (get) out of order; stanna break down
© NE Nationalencyklopedin AB