Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

torkasubstdrought, dry weather
verbdry; genom t.ex. gnidning wipetorka disken do the drying-uptorka sina tårar wipe away one's tearsbli torr get dry
verb och partikelverbtorka avt.ex. skorna wipe; damma av dusttorka av ansiktet dry one's facetorka av dammet på ngt wipe the dust off sthtorka bortfläck wipe offget dried uptorka uppwipe up, mop upbli torr dry up, get dry againtorka utom t.ex. flod dry up, run dry
tumlaverbfalla fall, tumble; vältra sig rolltorka i tumlare tumble-dry
strykaverbsmeka stroke; gnida rubmed strykjärn etc. ironbestryka med färg etc. coat, paint; breda på, t.ex. salva spreadstryka ut el. stryka över cross out, strike out, cancel
verb och partikelverbstryka avtorka av wipestryka bortt.ex. en tår brush away; torka bort wipe off; ta bort removestryka förstryka med die, perishstryka ned (ner)förkorta cut downstryka omkringstryka påt.ex. salva spreadstryka underunderline, emphasize, stressstryka utstryka övert.ex. ett ord cross, strike out, cancelstryka ut färg, salva spread
1 hinnaverbnå, komma reach, getvi har hunnit långt i dag we have done a lot today, we have managed a lot todayfå tid get time, get the time; ha tid have time, have the timeom jag hinner if I find time, if I get the timevi har hunnit till sidan 200 we've got to page 200komma i tid manage to be in timefärgen har redan hunnit torka the paint has already dried
verb och partikelverbhinna framarrive in time, arrivehinna medhinna upp ngn (ngt)ifatt catch sb (sth) up
© NE Nationalencyklopedin AB