Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

1 toppinterjektiondone!, agreed!, it's a bargain!
2 toppsubstantiv~en, ~arallm. top; krön el. övre kant crest; bergs~ äv. summit; spets pinnacle, peak, apexpl.apexesapicestillhöra samhällets toppar …the high-ups of (in) societytopparna inom politiken the leading (top-ranking) figures in…; vard. the bigwigs of…toppen! vard. great!, super!, goody!den här boken är toppen! this book's great (super, the tops)!jag mår toppen I feel great (on top of the world)kapa topparna i trafiken reduce the peaksfrån topp till tå from top to toemönstra ngn från topp till tå look sb up and down; vard. give sb the once-overhissa flaggan i topp run up the flag [sjö. to the masthead]med flaggan i topp with the flag aloft (sjö. at the masthead); bildl. with all flags flyingtio i topp the top tenplagg top; vard. boob tubeadverbvard.topp tunnor rasande mad with rage, raving mad (furious)bli topp tunnor rasande äv. fly (get) into a towering rage
toppenadjektivoböjl.interjektionse under topp
tioräkneordtentio i topp topplista [the] top ten; jfr femmed sammansättn.
1 tunnasubstantiv~n, tunnorbarrel; mindre caskhoppa i galen tunna do the wrong thing, make a blundertopp tunnor rasande raging mad
krönatransitivt verbkrönte, kröntallm. crown; bilda krön (topp) på äv. crest, top, surmountkröna ngn till kung crown sb kingkrönas med framgång be crowned with success, be successful
spirasubstantiv~n, spirortopp spireträ~ spar äv. sjö.; rundhult polehärskarstav sceptreKung Karls spira bot. Charle's sceptreåld. vard., kvinnoben gamintransitivt verb~de, ~tspira [upp (fram)] om fröel.bildl. germinate; skjuta skott sprout [up (forth)], shoot [forth] <ur out of>spirande kärlek incipient lovespirande liv budding (growing) life
substantiv~n, ~rallm. toe; anat. el. zool. äv. digit; på sko äv. tipskorna är för trånga i tån …at the toesfrån topp till from top to toegå på walk on one's toes (on tiptoe), tiptoestå på stand on tiptoestå på för ngn bildl. be at sb's beck and call, wait on sb hand and foottrampa ngn på tårna äv. bildl. tread on sb's toes
1 spetssubstantiv~en, ~arudd point äv. bildl.; på reservoarpenna nib; ände el. på t.ex. finger el. rot el. tunga tip; [smal]ända [narrow] end; topp apexpl.apexesapicesskiljetecken mellan denna b-label-group och föreg. IFB saknasäv. geom., top; blad~, vetensk. cuspsluta i en spets end in a pointgå i spetsen för ngt walk at the head of sth, head (lead the way for) sth äv. bildl.ställa saken på sin spets bring matters to a headdriva saken till sin spets carry (drive) matters to an extreme (to extremes)
© NE Nationalencyklopedin AB