Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tonaintransitivt verb~de, ~tljuda sound, ringtona bort sakta försvinna die awaytona fram framträda tydligare emerge, loom båda äv. bildl.; se äv. framtonatransitivt verb~de, ~tge färgton åt tone; håret tinttona bort ljud el. bild (i radio o. tv) fade outtona in film. el. radio. el. TV. fade intona ner bildl. tone (play) down, defuse
© NE Nationalencyklopedin AB