Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tomtsubstkring villa garden; större grounds (pl.)obebyggd building site; amer. lot
grogglassubsttomt whisky tumbler
flosklersubst pltomt prat empty phrases
skrytsubstboastingtomt skryt an empty boast
pratsubstsamspråk talk, chat; pladder chatter; skvaller gossipsånt prat! nonsense!löst (tomt) prat idle talk
stakaverbt.ex. väg markstaka ut t.ex. tomt stake out, stake off; gränser mark outstaka sig stumble < over>
© NE Nationalencyklopedin AB