Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tomrumsubstej utfylld plats vacant space; lucka gapfys. vacuum
luckasubstugnslucka etc. door; fönsterlucka shutter; takluckael.sjö. hatchöppning hole, opening; expeditionslucka countertomrum gapfyll i luckorna i en text fill in the gaps
© NE Nationalencyklopedin AB