Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

tomhetsubstantiv~enemptiness osv.; jfr tom; vacancy, vacuityen känsla av tomhet bildl. äv. a [feeling of] void
intighetsubstantiv~entomhet emptiness; värdelöshet futility, worthlessness; vanitylivets intighet the meaninglessness of life
tomrumsubstantiv~met, =inte utfylld plats vacant space (mera avgränsat place); tomhet o.d. void, vacuity; mellanrum el. lucka gap; t.ex. på en blankett blank spacehan har lämnat ett stort tomrum efter sig …a great blank (a void) behind him
© NE Nationalencyklopedin AB