Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

2 tolkningsubstantiv~en, ~arsport. skijoring
1 tolkningsubstantiv~en, ~artolkande interpreting osv.; jfr tolka; interpretation, construction, rendering; version version
mångfasetteradadjektiv-fasetterat, ~eom tolkning o.d. nuanced, …full of nuances
kommentarsubstantiv~en, ~erallm.kommentar[er] skriftlig[a] notes (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasannotations (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasmuntlig[a] comment[s (pl.)] <tilli samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknason>inga kommentarer! no comment!utläggning el. tolkning commentary <till on>
uppfattningsubstantiv~en, ~arapprehension; med sinnena äv. perception; förstående understanding; se äv. uppfattningsförmåga; begrepp conception, idea, notion <om, av of>; tolkning interpretation; åsikt el. föreställning opinion <omngnskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasofngtskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasabout>; conception, idea <om, av of>; spec. om livet el. världen view <om, av of>, outlook <om, av on>bilda sig en uppfattning om ngt form an opinion (idea) of sthjag delar din uppfattning I share your opinion, I am of your mindjag fick en annan uppfattning om (av)… äv. I received another impression of…enligt min uppfattning in my opinion, to my mind
© NE Nationalencyklopedin AB