Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

tolksubstantiv~en, ~arperson interpretergöra sig till tolk för uttrycka (t.ex. känslor) voice, give voice to; förespråka (t.ex. en åsikt) advocate
tjänstgöraintransitivt verb-gjorde, -gjortallm. serve, do duty <som as; , vid at>; om person äv. act <som tolk as…>; speciellt kyrkl. officiate; vara i tjänst be on dutyhan tjänstgjorde många år som he worked (mil. o.d. served)…
1 tolkatransitivt verb~de, ~tsom tolk el. tolkare interpret; tyda el. t.ex. text, lag äv. construe; återge el. t.ex. musik render; uttrycka el. t.ex. känslor express, give expression to, voice, give voice totalet tolkades till svenska …was rendered (translated) into Swedishhur ska man tolkauppfatta det? äv. what is to be understood by that?, how is one to take that?tolka in ngt i… read sth into…
© NE Nationalencyklopedin AB