Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

toalettsubstrum lavatory, toilet; amer. bathroom; på restaurang gents, ladies; amer. men's room, ladies' room; offentlig public conveniencegå på toaletten go to the lavatory etc.; amer. go to the bathroom etc.
toasubstvard. lav, loo; amer. john; se äv. toalett
ledigadjektivfree; sysslolös unoccupied; om tid freelediga stunder in my (her etc.) spare timebli ledig från arbetet get off workgöra sig ledig take time offhon är ledig i dag she has today (the day) offobesatt vacant; om t.ex. sittplats vanligen unoccupied; disponibel spare; att tillgå available; som skylt på taxi for hire; på t.ex. toalett vacantlediga platser tjänster vacanciesen ledig taxi a free taxiär bilen ledig? till taxichauffören are you engaged?, are you free?är den här platsen ledig? el. är det ledigt här? is this seat taken?otvungen easy; bekväm, om t.ex. kläder comfortable, loose-fittinglediga! mil. stand easy!
någon (något, några)pronomen'en viss','vissa' some, somebody, someonenågra människor some peoplenågon har tagit min cykel somebody has taken my bicycle; 'ett visst', 'ett visst något' some, somethingjag har något viktigt att säga I have something important to say'någon alls', 'några alls' any, anybody, anyone; 'något alls' anythinghar någon av pojkarna kommit? have any of the boys come?om någon söker mig if anybody calls; någon viss person if somebody callsom du inte har något viktigt att säga if you haven't got anything important to sayhon hade inte några pengar she hadn't got any money'några få'för några dagar sedan a few days ago, some days ago; 'en', 'ett' one, a, anfinns det någon toalett här? is there a toilet here?Jag vill ha ett kex. Finns det något? I want a biscuit. Is there one?det är alltid något it's better than nothing
© NE Nationalencyklopedin AB