Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tjuvsubstthiefpl. thievesinbrottstjuv burglar; på dagen ofta housebreaker
gripaverbseize; t.ex. tjuv capture, catchgripa ngn i armen seize sb by the armgripa ngt el. gripa om ngt grasp sth, clutch sth, grip sthgripa tag i catch hold ofgripa efter ngt snatch at sthdjupt röra touch, move, affect
verb och partikelverbgripa sig an ngtset about sthgripa iningripa intervenehjälpande step in
annan (annat, andre, andra)pronomenother; se vidare enför ex.en annan a) another, another one b) någon annan somebody elsenågon annan om person anybody; en viss person somebody elsenågon annan än a) förenat any other…but; en viss some other…than b) självst. anybody but; en viss somebody other thanvilken annan who else
vard., 'riktig' regular, propersom en annan tjuv just like a common thief
annat a) other things b) något annat something else, anything elsede gör inte (ingenting) annat än gråter they do nothing but crydet var något helt annat än it was something quite different from
andra others, other peoplealla andra all the others, everybody else
© NE Nationalencyklopedin AB