Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

tjafsaintransitivt verb~de, ~tvard., prata talk drivel; krångla fusstjafsa med ngn pester (bother) sbtjafsa om ngt make a fuss (a lot of fuss and bother) about sth
trasselsubstantivtrassletbomulls~ cotton wasteoreda tangle äv. mera konkr., muddle; förvirring confusion; besvär trouble, bother; komplikationer complications (pl.)ställa till trassel make a muddle, cause a confusion (resp. a lot of trouble, complications); tjafsa kick up a fuss
bråkaintransitivt verb~de, ~tbullra el. väsnas be noisy, cause (make) a disturbance; gräla quarrel, have a row (quarrel); retas teasekrångla el. tjafsa make (kick up) a fuss (row), make difficultiestransitivt verb~de, ~tbråka lin (hampa) brake flax (hemp)
© NE Nationalencyklopedin AB