Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tjänstemansubststatlig civil servant, official; i enskild tjänst salaried employee; kontorist clerkTjänstemännens Centralorganisation (förk.TCO) The Swedish Confederation of Professional Employees
TCOförk.,se ex. under tjänsteman
omplaceringsubstav tjänsteman etc. transferav pengar investment
omplaceraverbomplacera ngn tjänsteman etc. transfer sb to another postpengar re-invest
placeraverbplace; gäster seatplacera pengar invest moneyplacera sig sätta sig seat oneselfplacera sig som etta sport. come firstinte bli placerad not be placed
verb och partikelverbplacera ommöbler etc. rearrange, shift aboutpengar re-investplacera om ngn tjänsteman etc. transfer sb to another postplacera utsätta ut set out
© NE Nationalencyklopedin AB