Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tittaintransitivt verb~de, ~tlook; ta en titt have a look; kika peep, peek; flyktigt glance <i samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasat>titta på tv watch television (TV)titta [själv]! look [for yourself]!; för tillämpliga ex. se vidare se
reflexivt verb~de, ~ttitta sig, se se
partikelverb (jfr äv. under se)titta efterse se efterunder setitta framkika fram peep out (forth); synas showsolen tittar fram mellan molnen …peeps out from behind the cloudsnär solen tittar fram …comes out (peeps through)titta hem till ngngo and see…titta hittitta inte hit! don't look this way!vill du tittakomma hit ett tag would you [please] come over here…titta igenomlook (flyktigt glance) throughtitta inkomma in [och hälsa på] look (drop) in <till ngn on…>, come round and see…; gå in call in <tillt.ex. en familj, i affär o.d.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasat>titta nedtitta ned till oss någon gång come down and see us…titta tillse se efterunder setitta upptitta upp till oss någon gång come up and see us…titta utse äv. titta framovantitta ut ngn närgånget glo på ngn stare sb up and downtitta ut till oss [på landet] come out [into the country] and see ustitta övertitta över till oss någon gång come (call) round [and see us]…
skyltfönstersubstantiv-fönstret, =shopwindow, display window, show window[gå och] titta i skyltfönstren go window-shopping
manussubstantiv~et, =MSpl. MSStitta i manus …in the MS; se vidare manuskript
kikaintransitivt verb~de, ~ttitta nyfiket el. i smyg osv. peep, peek < at>får jag kika på det? can I have a peep (peek) [at it]?; jfr titta
1 luggsubstantiv~en, ~arhårfrisyr fringe; amer. bangs (pl.)titta under lugg på ngn look furtively (stealthily) at sb
hastigastadverbsom hastigast in a hurry, hastilytitta in som hastigast look in for a moment
stortadverbgreatly, largely; i nekande sats vanl. much; jfr äv. ex.gäspa stort yawn widelytitta stort open one's eyes wide at, stare attänka stort think big (in big terms)segra (vinna) stort win hands down, win easilyinte stort mer än ett barn little (not much) more than…
raktadverbrätt straight, right, direct; i samband med väderstreck due; alldeles quite; starkare absolutelyrakt fram …straight ontitta rakt fram! …straight before (in front of) you!rakt i ansiktet full (right) in the (one's) facerakt på sak komma till saken come (go) straight to the point
snettadverbobliquely; slantingly, aslant, awry; diagonally; jfr snedsnett vard., bli fel go wrongtavlan hänger snett …is slanting (lopsided)bo snett emot el. bosnett över [gatan etc.] …almost oppositetitta snettngn (ngt) look askance at…
tvsubstantivtv:n, tv:artelevision, TVpl. TVsvard. telly samtliga äv. apparatse (titta) på tv watch television (TV, vard. the telly)se ngt på tv see (look at) sth on television (vard. the box, skiljetecken mellan denna RCA och föreg. SVA saknasamer. the tube)sända ngt i tv televise (telecast) sth, broadcast sth on televisionvad är det på tvi kväll? what is on television (osv.)…?
© NE Nationalencyklopedin AB