Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

titelsubstantiv~n, titlarperson~ el. bok~ o.d. title; ekon. headingtiteln professor the title of professortiteln på boken the title of the bookbära titelnhertig have (bear) the title of…inneha titeln sport. hold the titlelägga bort titlarna dispense with (drop the) titlesen bok med titeln… a book entitled…
baronessasubstantiv~n, baronessorbaroness; som eng. titel äv. Lady…
madamsubstantiv~men, ~meråld. som titel Mrs; kvinna woman
baronsubstantiv~en, ~erbaron; som eng. titel äv. Lord…
höghetsubstantiv~en, ~ertitelErs (Hans) Höghet Your (His) Highness
samlingsalbumsubstantiv~et, =skiva compilation album (CD); som titel ofta greatest hits
frökensubstantiv=, en, fröknarogift kvinna unmarried woman; ung dam young lady; lärarinna teacher; som titel Miss (Ms)Fröken! till lärarinna Miss!Fröken Ur the Speaking Clock
ärftligadjektiv~thereditary; som går i arv el. om t.ex. titel inheritabledet är ärftligt vanl. it runs in the family
nådsubstantiv~enspeciellt relig. grace; barmhärtighet mercy; ynnest favouri nådens år 2008 in the year of our Lord 2008finna nåd inför ngn (ngns ögon) find favour with sb (in sb's eyes)nåd be pardoned (om dödsdömd reprieved)låta nåd gå före rätt err on the side of mercy, temper justice with mercysöka (begära) nåd sue for mercy (pardon)leva på nåder hos ngn live on sb's charityta ngn till nåder restore sb to favourtitelErs nåd Your Grace
herresubstantiv~n, herrarmansperson a) allm. gentle|manpl. -menskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFB saknasmanpl. menhöga herrar important people; pampar bigwigs, VIPs b)i tilltal utan följande personnamnvill herrn (artigare min herre) vänta? would you mind waiting, sir (Sir)?mina [damer och] herrar! [ladies and] gentlemen!100 meter bröstsim för herrar the men's…
herrsom titel framför personnamn (ibland framför annan titel) a) allm. Mrherr Ek Mr Ekherr talman (ordförande, president)! Mr Speaker (Chairman, President)! b)i brevutanskrift o.d.:Herr Bo Ek Mr Bo Ek; ibland mera formellt Bo Ek Esq.
i speciella betydelser:härskare master; i vissa fall lord; husbonde master; ägare master, ownerherrn i huset the master of the housesådan herre sådan hund like master like dogvara sin egen herre be one's own master (om kvinna vanl. mistress), be a free agent, be independentvara herre i sitt eget hus be master in one's own housevara herre på täppan rule the roostvara herre över situationen be master of the situation, have the situation well in hand (under control)
Herren the LordHerre! O Lord!herre gud! vard. Oh my God!, Good Heavens (God)!i (på) många herrans år for ages [and ages], for donkey's yearsvad (varför) i herrans namn…? what (why) on earth…?
© NE Nationalencyklopedin AB