Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

1 tippningsubstantiv~en, ~aravstjälpning tipping, dumpingtippning [av sopor] förbjuden! som anslag no tipping allowed!, tip no rubbish [here]!
2 tippningsubstantiv~en, ~armed tipskupong doing the [football] pools; ifyllande av kupong filling in [football] pools coupons
helgarderareflexivt verb~de, ~thelgardera sig cover oneself fully; vid vadslagning hedge [off]; vid tippning forecast a banker, use a three-way forecast
garderatransitivt verb~de, ~tguardgardera med etta vid tippning cover oneself with…reflexivt verb~de, ~tgardera sig guard (trygga sig safeguard) oneself; vid vadslagning hedge [off]gardera sig mot förluster äv. cover oneself against…
systemsubstantiv~et, =system; upplägg method, plan; nät (av t.ex. kanaler) network; vid tippning permutation; vard. permsätta ngt i system make a system of stharbeta utan system …without systemSystemet, se systembolag, systembutik
utsläppsubstantiv~et, =avlopp el. utgång outletutsläppande el. uttömning letting out, discharging; dumpning el. tippning dumping; av t.ex. luftföroreningar emissionett utsläppav t.ex. olja a discharge; av industriföroreningar an effluentgöra ett utsläpp i en söm let out…
krysssubstantiv~et, = a) kors cross; vid tippning drawsätta kryss för mark…with a cross; på t.ex. lista put a cross against b) korsord crossword c) sport. top corner of the goalsjö. a) segling mot vinden windward sailing, beating, tacking b) utan bestämd kurs cruisingligga på kryss, se kryssa
© NE Nationalencyklopedin AB