Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tioräkneordten; se femför ex. o. fem-för sammansättningar
budordsubstcommandmentde tio budorden the ten commandments
antalsubstnumbertio till antalet ten in number
överviktsubstoverweight; av bagage excess luggage, excess baggagemed tio rösters övervikt by a majority of ten
äktenskapsubstmarriageäktenskapet jur. marriage, matrimonyefter tio års äktenskap after ten years of married lifeingå äktenskap med marryfödd utom äktenskapet born out of wedlock
snarareadverbom tid soonerhellre ratherdet var snarare tjugo än tio it was nearer twenty than tenjag tror snarare att… I'm inclined to think that…
blandprepositionamong, amongstbland andra (förk.bl.a.) among othersbland annat (förk.bl.a.) among other thingshan blev utvald bland tio sökande he was chosen from among ten applicantsbland det bästa jag sett one of the best things I've ever seen
budsubstanbud offer; på auktion bid; i kortspel bid, calldet var hårda bud that's tough!budskap message; budbärare messengerskicka bud att… send word that…skicka bud efter ngn send for sbbefallning commandtio Guds bud the ten commandments
snartadverbsoon; inom kort shortlysnart är vi framme we will soon be theresnart el. snart som så fort as soon as; så ofta wheneversnart som möjligt as soon as possibleså har det varit i snart tio år it's been like that for nearly ten years
fattasverbbe wanting, be lacking; saknas be missing; behövas be neededdet fattas 100 kronor i kassan there is 100 kronor missing in the cashboxklockan fattas tio minuter i sex it's ten minutes to sixdet fattas (fattades) bara, att jag skulle gå dit! I wouldn't dream of going there!det fattas bara! el. det skulle bara fattas annat! I should jolly well think so!
© NE Nationalencyklopedin AB