Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

tioräkneordtentio i topp topplista [the] top ten; jfr femmed sammansättn.
miljonsubstantiv~en, ~ermillionmiljoner människor millions of peopledessa tio miljoner (tio miljoner människor) these ten million[s] (ten million people)
futtigadjektiv~tynklig paltry; småaktig el. trivial petty, trifling; lumpen mean, shabbyfuttigatio kronor a paltry…futtiga bekymmer petty troubles
stycksubstantivoböjl., tio kronor [per] styck …each, …apiecepris per styck price each (per unit), unit pricesälja per styck …by the piece
2 enadverbomkring some, about; jfr ex.för en [nio] tio år sedan some (about) [nine or] ten years ago
varavadverbof el. annan prep. which (etc.); jfr avvi såg tio bilar,varav tre skåpbilar …three of them (three of which were, of which three were) vans
antalsubstantiv~et, =numberett visst (ansenligt)antal äv. a quantityett stort antal människor var där a large (great) number of people were thereminsta antalet fel äv. the fewest mistakestio till antalet ten in number
återståintransitivt verb-stod, -ståttremain; vara kvar äv. be left [over]det återstår att bevisa it remains to be proveddet återstår för mig endast att tacka er it only remains for me to thank youdet återstår ännu tio minuter there are still…left (to go)det återstårtio lådor att leverera there remain[s]…to be delivereddet värsta återstår the worst is still to come; att göra the worst still remains to be done (att säga to be said)
majoritetsubstantiv~en, ~ermajorityabsolut majoritet absolute (clear, overall) majorityenkel majoritet a simple (an ordinary) majority[en] kompakt majoritet a solid majorityden tysta majoriteten the silent majorityfå (ha) majoritet get (have) a majoritykomma i majoritet gain a majorityvara i majoritet be in the (a) majoritymed tio rösters majoritet by a majority of ten
äktenskapsubstantiv~et, =marriage; poet. wedlock äv. jur.äktenskapet högtidl. matrimony äv. jur.efter tio års äktenskap after ten years of married lifeingå äktenskap med marry; mer formellt contract a marriage (an alliance) withett barn i (ur) hans första äktenskap a child of his first marriagefödd inom (utom) äktenskapet born in (out of) wedlock
© NE Nationalencyklopedin AB