Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tingsrättsubstantiv~en, ~erjur. district (i vissa städer city) court
rådmansubstantiv~nen, -mänvid tingsrätt district court judge; i vissa städer city court judge; vid länsrätt county administrative court judge
lagmansubstantiv~nen, -mänvid tingsrätt chief judge in district court; i vissa städer president of city court; vid länsrätt chief judge in county administrative court
© NE Nationalencyklopedin AB