Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

1 tingsubstantiv~et, =domstolssammanträde [district-court] sessions (pl.)sitta ting ha tingstjänstgöring som utbildning be on duty (serve) at a (resp. the) districtcourthist. thing
2 tingsubstantiv~et, =sak thing; föremål äv. object[en del] saker och ting a number of thingstingens ordning the order (scheme) of things
vanvördigadjektiv~tdisrespectful; mot heliga ting irreverent <mot to>
sällsamhetsubstantiv~en, ~eregenskap strangenesssällsamheter sällsamma ting strange (peculiar) things
expertsubstantiv~en, ~erexpert < on, inbetr. praktiska tingskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasat>; authority, specialist < on>
joxsubstantiv~etvard.:saker o. ting stuff, bits and pieces (pl.)smörja el. skräp trash, rubbish; kladd goo
treräkneordthreeett par tre stycken two or threealla goda ting är tre all good things are three in number; jfr femmed sammansättn. trekvart
föremålsubstantiv~et, =ting object, thing; ämne el. anledning subjectoidentifierat flygande föremål unidentified flying object, UFObli (vara) föremål för experiment el. förhandlingar o.d. be the subject of…; kritik o.d. äv. be subjected to…
seriesubstantiv~n, ~rseriespl. likaskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFB saknasrad äv. succession, chain; följd el. svit sequence; hel följd av sammanhörande ting el. t.ex. frimärken set; radio. el. TV. series; följetong serial; sport. leagueen seriehändelser m.m. a series (succession, chain) of…[tecknad] serie comic strip, cartoon
1 passsubstantiv~et, =passage pass; bergs~ äv. gorge, defileför resor passportfalskt (förfalskat) pass forged passportjakt. el. polis. o.d. (patrulleringsområde) beatstå på pass allm. be on guard (on the lookout)tjänstgöring duty; skift spellvem har passet i kväll? who is on duty (in charge) tonight?, who has (is on for) night-duty?pass [mycket] tillräckligt att + sats [about] enough to + inf.så [här] pass mycket (nära, stor) så [här] mycket osv. as much (near, big) as thispass mycket kan jag säga dig I can tell you this muchpasstill den grad stor (nära, vanligt) att… so big (near, common) that…komma [ngn] väl (bra) till pass spec. om konkr. ting come in handy; om kunskap o.d. stand sb in good stead
© NE Nationalencyklopedin AB