Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

tillverkningsubstantiv~en, ~arfabrikation manufacture, manufacturing; friare making; produktion production; per år o.d. output, turnout; fabrikat manufacture, make, productav svensk tillverkning made in Sweden
beredningsubstantiv~en, ~arförberedande preparation; tillverkning manufacture, making; av läder dressing, curryingutskott drafting committe
maskinmässigadjektiv~tmechanical, machine-likemaskinmässig tillverkning machining, machine-processing
fabrikatsubstantiv~et, =vara manufacture, product; speciellt textil~ fabrictillverkning make, manufactureav svenskt fabrikat made in Sweden, Swedish-made
framställningsubstantiv~en, ~artillverkning production; fabriksmässig äv. manufacture; kem. o.d. preparationbeskrivning description; redogörelse statement, report, account; bild picture; personligt färgad skildring el. avbildning representationkort[fattad] framställning äv. resumé, précispl. likaskiljetecken mellan denna b-label-group och föreg. IFB saknasfr.summaryhans framställning av saken his account (presentation) of the case (matter)muntlig (skriftlig) framställning skol. el. univ. oral (written) work (production)förslag proposal <om for>; proposition <om regarding, as to>; hemställan petition; anhållan el. hänvändelse application <om for>
© NE Nationalencyklopedin AB