Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tillvarataverbta hand om take care of, take charge of; bevaka safeguard; utnyttja, t.ex. möjligheter take advantage of
bevakaverbhålla vakt vid guardtillvarata look afternyhet el. händelse cover
tillvaratagandesubsttillvaratagandet av… the taking care of…, the taking charge of… etc.; se tillvarata
© NE Nationalencyklopedin AB