Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tillvarata och tillvaratagatransitivt verb-tog, -tagitta hand om take care (charge) of; t.ex. mat make use of; hitta find; ngns intressen:bevaka look after; skydda safeguard; utnyttja el. t.ex. möjligheter take advantage of, utilizetillvarataget som rubrik Foundtillvaratagna effekter järnv. o.d. [passengers'] lost property (sg.)
tillvaratagandesubstantiv~t, tillvaratagandet av… the taking care (charge) of…; ngns intressen the protection of…; jfr f.ö. tillvarata
bevakatransitivt verb~de, ~teg. guard; misstroget watchtillvarata look afterbevaka sina intressen look after (see to) one's intereststäcka journalistiskt cover
4 varasubstantivoböjl., ta vara ta hand om take care of, look after; utnyttja make the most of, make use of, exploitta [väl] vara på tiden make good use (make the most) of one's timeta vara på tillfället take (make the most of, avail oneself of) the opportunityhon irrar omkring utan att kunna ta vara på sig själv ung. …in a helpless stateta…till vara, se tillvarata
intressesubstantiv~t, ~ninterest äv. ekon., polit. m.m.svikande (sviktande) intresse lack of interestaldrig svikande (sviktande) intresse unflagging (unabated) interest…har (är av) stort intresse för mig …is of great interest to mefatta intresse för ngt take an interest in sthha intressen i ett företag have interests (an interest) in…tappa intresset för lose interest in; vard. go offtillvarata ngns intressen look after (safeguard) sb's interestsdet ligger i ert eget intresse it is in your own interest, it is for your own good
© NE Nationalencyklopedin AB