Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

tillträdatransitivt verb-trädde, -trättegendom o.d. take over, take possession of; arv come into [possession of]tillträda sin post take up one's duties (post)tillträda tjänsten enter [up]on one's dutiestillträda sitt ämbete take office
1 trädaintransitivt verbträdde, trättstiga step; go; trampa treadträda i dagen come to light äv. bildl.träda i förbindelse med ngn enter into communication with sbträda i kraft come into force (effect), take effectträda i ngns ställe ersätta ngn replace sb; mera tillfälligt take sb's place, act as a deputy for sbträda ur kraft be annulled
partikelverbträda emellanstep (go) between; ingripa äv. step inträda frameg. step (go, komma come) forward; plötsligt el. oväntat come forth, emerge <uri båda fallenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasout of>träda ineg. step (go, komma come) in, enterträda in i ett rum enter…; jfr inträda, inträdaträda tillitr. (överta ansvaret) take charge; jfr tillträdaträda tillbakabildl. withdraw, retire, step down <föri samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasin favour of>träda utstep (go, komma come) out <ur of>; plötsligt el. oväntat emerge <ur from>; jfr utträda
© NE Nationalencyklopedin AB