Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

tilltaintransitivt verb-tog, -tagitallm. increase <i in>; om köld äv. get more intense; om t.ex. inflytande grow; utbreda sig spread; om månen waxdagarna tilltar [i längd] äv. …are growing (getting) longer, …are lengthening
tilltagande (jfr tillta)adjektivoböjl.increasing osv.; om månen äv. crescenttilltagande pessimism increasing (deepening) pessimismsubstantiv~tincreasing osv., increase; growthvara i tilltagande be on the increase, be increasing osv.
växandeadjektivoböjl.growing; ökande increasingsubstantiv~tgrowing, growth; ökning increase; utveckling developmentvara i ständigt växande keep increasing, continue to increase; tillta äv. be on the increase; utveckla sig be in a state of continuous development
© NE Nationalencyklopedin AB