Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tillsynsubstsupervisionha tillsyn över supervise; barn look after
kontrollsubstcheck <av, över on>, check-up <av, över on>; full behärskning, tillsyn control <över of>
© NE Nationalencyklopedin AB