Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

tillsynsubstantiv~ensupervision, superintendenceha tillsyn över supervise, superintend; barn look afterutan tillsyn without supervision, unattended
passningsubstantiv~en, ~areftersyn attention, looking to; tillsyn tending; skötsel nursing; betjäning attendance, service, waiting-onpassning av barn looking after childrensport. pass
övervakatransitivt verb~de, ~tha tillsyn (uppsikt) över supervise, superintend; bevaka watch overövervakase till att… see [to it] that…, take care that…
kontrollsubstantiv~en, ~ergranskning el. övervakning check, check-up <av (på, över) on>; tillsyn el. övervakande control, supervision, inspection[full] behärskning control, command <övert.ex. bilenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasoft.ex. en skolklassskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasover>ha ngt under kontroll …under control; friare äv. …well in handkonkr.:kontrollställe checkpoint, control [station]; kontrollanordning control
vaktsubstantiv~en, ~ervakthållning watch äv. sjö., watching; speciellt mil. guard; ~tjänstgöring äv. dutyha vakt[en] be on duty; mil. äv. be on guard; sjö. have the watch; på skrivning invigilatehålla vakt keep watch (guard), watchhålla vakt vid… äv. watch at…, guard…slå vakt om friheten stand up for…, stand up in defence of…, safeguard…stå på vakt keep watch, watch; på post be on guard, stand sentry (sentinel)vara på sin vakt bildl.:vara försiktig be on one's guard; se upp keep a good lookoutperson:som bevakar guard; som utövar tillsyn attendant; på skrivning invigilator; amer. proctor; vaktpost sentry, sentinel; jfr nattvaktm.fl.; manskap [men (pl.) on] guard
© NE Nationalencyklopedin AB