Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 tillståndsubstskick state, conditioni berusat tillstånd in a state of intoxicationi dåligt tillstånd in bad condition
1 tillståndsubsttillåtelse permission; bemyndigande authorization; tillståndsbevis permit
lägesubstsituation, position; tillstånd state
beskaffenhetsubstnature; om vara quality; tillstånd state
nykterhetsubstavhållsamhet från alkohol temperancenyktert tillstånd el. saklighet sobriety, soberness
bräcklighetsubstmest om saker fragility, brittlenessom personer el. deras tillstånd frailty
vederbörligadjektivdue, propervederbörligtsäkert avstånd at a safe distancemed vederbörligt tillstånd with due permission
försättaverbi visst tillstånd putförsätta sig i en obehaglig situation put oneself in an awkward situation
övergångsubstomställning change-over; från ett tillstånd till ett annat transition; förändring changeför fotgängare crossing, pedestrian crossingövergångsbiljett transfer ticket
skicksubsttillstånd condition, statei dåligt skick in bad conditioni gott skick in good conditioni sitt nuvarande skick in its present stateuppförande behaviour; sätt manners (pl.)
© NE Nationalencyklopedin AB