Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tillståtransitivt verb-stod, -ståttbekänna confess <för ngn to…>; medge admit, acknowledgehan tillstår att han har sagt det he admits that he has (admits having) said it
vidgåtransitivt verb-gick, -gåttmedge el. tillstå own; bekänna confesshan vidgår att han gjort det he owns to having done it
bekännatransitivt verb-kände, -känterkänna confess; öppet tillstå avow; förklara sin tro på professbekänna [sin skuld] confess; jur. äv. plead guiltybekänna färg (kort) kortsp. follow suit; bildl. show one's handjag måste bekännatillstå att… I must confess that…reflexivt verb-kände, -käntbekänna sig till t.ex. en religion profess; t.ex. ett parti profess oneself an adherent of
medge-gav, -gett el. -givit och medgivatransitivt verb-gav, -gett el. -giviterkänna el. tillstå admit <för to>; motvilligt äv. concedetillåta allow, permittiden medger inte att jag går time does not allow (permit) me to…
erkänna (jfr erkänd, erkänt)transitivt verb-kände, -käntallm. acknowledge; bekänna el. tillstå äv. confess [to]; medge äv. admit; acceptera el. godkänna äv. recognize, accepterkänna sina brister admit one's deficiencieserkänna ett brott confess to a crimeerkänna ett misstag acknowledge (admit) a mistakeerkänna mottagandet av acknowledge [the] receipt oferkänna att acknowledge (confess, admit) thatjag måste erkänna att han inte är dum I must admit that he is no fooldet ska villigt erkännas att… it is no use denying that…reflexivt verb-kände, -känterkänna sig besegrad acknowledge (admit) defeat
© NE Nationalencyklopedin AB