Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tillrådatransitivt verb-rådde, -råttråda advise; rekommendera recommend; högtidl. counsel; varnande caution
rådatransitivt verbrådde, råttge råd advise; högtidl. counsel; tillråda recommendjag råder dig att inte (+ inf. äv.) I warn you not to + inf.råda till ngt advise sthvad råder du mig till? what do you advise me to do?intransitivt verbrådde, råttha makten rule; ha övertaget prevail <över over>; disponera dispose <över of>om jag fick råda if I had my wayhär är det jag som råder I am master (resp. mistress) hereomständigheter som jag inte råder över …over which I have no controlförhärska prevail, be prevalent; om t.ex. mörker el. tystnad reigndet råder inget tvivel there is…oro råder i landet there is unrest…
© NE Nationalencyklopedin AB