Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tillrättavisningsubstrebuke; stark. reprimand
skrapasubstredskap scraperskråma scratchtillrättavisning telling-off
verbscrape; riva el. krafsa scratch
tillsägelsesubstbefallning order <om for>, orders (pl.) <om for>utan tillsägelse without being toldfå en tillsägelse tillrättavisning be given a reprimandfå en tillsägelse att göra ngt be told to do sth
läxasubsthemläxa homework ((endast sing.))många läxor a lot of homeworkförhöra läxan test the homeworkgöra läxan el. göra läxorna do one's homeworkge ngt i läxa set sth for homeworkge ngn en läxa tillrättavisning teach sb a lesson
verbläxa upp ngn tell sb off
© NE Nationalencyklopedin AB