Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

tillrättavisatransitivt verb~de, ~trebuke, reprove, censure; starkare reprimand <ngn för ngti samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknassb for…>
förmanatransitivt verb~de, ~texhort; tillrättavisa admonish
näpsatransitivt verbnäpste, näpstngt åld., tillrättavisa rebuke, censure; straffa chastise, castigate
1 knäppatransitivt verbknäppte, knäpptknäppapapperstussar o.d. på ngn flick (flip)…at sbknäppa ngn på näsan tillrättavisa ngn tell sb offfoto. snapskjuta:djur pot; person, sl. bump…offknäppa nötter crack nutsintransitivt verbknäppte, knäpptdet knäpper i elementet there's a clicking (ticking) sound in…knäppa med fingrarna hörbart snap one's fingersknäppa sträng pluck; gitarr o.d. twangdet knäppte till och blev kallt ung. the frost set in
© NE Nationalencyklopedin AB