Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tillmötesgåendeadjektivoböjl.obliging; om person äv. accommodating <mot to[wards]>; vard. forthcomingsubstantiv~tförbindlighet o.d. obligingness, compliance; välvilja courtesy
villigadjektiv~twilling; sexuellt tillmötesgående el. äv. easily persuaded; bered~ äv. readyvillig till samarbete willing etc. to cooperatevara villig att (+ inf. äv.) be prepared (disposed) to + inf.villig att lyssna till förslag äv. open (amenable) to…
förekommandeadjektivoböjl.occurringofta förekommande frequent, …of frequent occurrencesällan förekommande rare, …of rare occurrencei förekommande fall där så är lämpligt where appropriate; vid behov should the occasion arisetillmötesgående obliging; artig courteous
uppmärksamadjektiv~t, ~maattentive äv. artigt tillmötesgående <, mot to>; vaksam watchful < of>; iakttagande observant < of>[spänt] uppmärksam intent < [up]on>göra ngn uppmärksamngt draw (call) sb's attention to…, point…out to sb; varnande warn sb of…vara uppmärksamngt pay attention to…
© NE Nationalencyklopedin AB