Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

tillmötesgåtransitivt verb-gick, -gåttperson oblige; begäran o.d. comply withtillmötesgå ngns önskan meet sb's wishes
efterfrågansubstantiv=, en, -frågningarhand. demand < for>efterfrågann avtar (ökar) the demand is falling off (increasing)det råder (är) stor efterfrågan på… there is a great demand for…, …is in great demandtillmötesgå efterfrågan meet a (resp. the) demand
mötesubstantiv~t, ~nallm. meeting; spec. oväntat samt i match o.d. encounter; avtalat appointment; vard., träff dateavtala ett möte arrange (fix) a meeting (an appointment, vard. date)hålla (öppna) ett möte hold (open) a meetingkalla till ett möte call a meetingstämma möte med make an appointment with, arrange to meet (a meeting with)jag har stämt möte med honom klockan sex I have an appointment with him…blända av vid möte …when meeting other vehiclesokända öden till mötes go to meet…, be heading for…vi går en oviss framtid till mötes we have…before usgå (komma) ngn till mötes [come to] meet sb; tillmötesgå meet sb half way
© NE Nationalencyklopedin AB