Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tillkännageverbannounce <för to>; bestämt declare <för to>
annonseraverbi tidning advertise <efter for>; tillkännage announce
förklara1verbskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. psa-group saknasexplain <för to>det förklarar saken that accounts for it, that explains itförklara bort ngt make excuses for sthtillkännage declare; uppge stateförklara krig mot declare war onförklaras skyldig be found guilty <till of>
© NE Nationalencyklopedin AB