Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tillintetgöraverbförstöra destroy, ruin; förinta annihilatetillintetgöra ngn nedgöra defeat sb completely
förstöraverbdestroy; tillintetgöra annihilate; fördärva ruin, spoilförstöra nöjet för ngn spoil sb's pleasure, ruin sb's pleasure
mosaverbmosa ngt el. mosa sönder ngt reduce sth to pulptillintetgöra crush completely; sport. beat completelymosa sig pulp
© NE Nationalencyklopedin AB