Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tillhöraverbbelong to; räknas till be one of; vara medlem av be a member ofhan tillhör lagets bästa spelare he is one of the team's best players
tillkommaverbtilläggas be addeddessutom tillkommer moms in addition there will be VATtillkommatillhöra ngn: vara ngns rättighet be sb's due; vara ngns plikt be sb's dutydet tillkommer inte mig att (inf.) it is not for me to (inf.)uppstå come about, arise; om t.ex. roman be written
© NE Nationalencyklopedin AB