Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

tillhöratransitivt verb-hörde, -hörtbelong to, be among, be one ofhon tillhör lagets bästa spelare she is one of the team's best players
medarbetaintransitivt verb~de, ~tmedarbeta i skriva artiklar o.d. i bokverk etc. contribute to; tidning äv. write for; tillhöra redaktionen be on the staff of
regeringsubstantiv~en, ~arallm. government; styrelse rule; monarks regeringstid reignregeringen the Government; ministären the Ministrybilda regering form a Governmentsitta i (tillhöra) regeringen be a member of the Government
tillkommaintransitivt verb-kom, -kommitse komma tillunder kommatillkommatillhöra ngn vara ngns rättighet be sb's due, belong to sb; vara ngns plikt be sb's duty; åligga ngn devolve [up]on sbdet tillkommer inte mig att döma it is not for me to… + inf.ge var och en vad honom tillkommer give every man his duetillkomme ditt rike! bibl. thy kingdom come!
2 toppsubstantiv~en, ~arallm. top; krön el. övre kant crest; bergs~ äv. summit; spets pinnacle, peak, apexpl.apexesapicestillhöra samhällets toppar …the high-ups of (in) societytopparna inom politiken the leading (top-ranking) figures in…; vard. the bigwigs of…toppen! vard. great!, super!, goody!den här boken är toppen! this book's great (super, the tops)!jag mår toppen I feel great (on top of the world)kapa topparna i trafiken reduce the peaksfrån topp till tå from top to toemönstra ngn från topp till tå look sb up and down; vard. give sb the once-overhissa flaggan i topp run up the flag [sjö. to the masthead]med flaggan i topp with the flag aloft (sjö. at the masthead); bildl. with all flags flyingtio i topp the top tenplagg top; vard. boob tubeadverbvard.topp tunnor rasande mad with rage, raving mad (furious)bli topp tunnor rasande äv. fly (get) into a towering rage
© NE Nationalencyklopedin AB