Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tillgångsubsttillträde access <till to>ha tillgång till vatten have water at handmed tillgång till kök with the use of kitchenförråd supply < of>tillgång och efterfrågan supply and demandresurs:personel.hand. assettillgångar penningmedel means
förrådsubstlager el. tillgång store, stock, supplylokal storeroom
disponeraverbdisponera ngt el. disponera över ngt ha till förfogande have sth at one's disposal; ha tillgång till have access to sthplanera arrangedisponera sin tid dispose of one's time; planera plan one's time
© NE Nationalencyklopedin AB