Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tillfälligtadverbför kort tid temporarily; för närvarande for the time being
stängselsubstfence; räcke rail; tillfälligt barrier
vapenstilleståndsubstarmistice; vapenvila truce; tillfälligt cease-fire
motorstoppsubstjag fick motorstopp tillfälligt my car stalled; bilen gick sönder my car broke down
sällskapssjukadjektivhan är sällskapssjuk he needs company; älskar he loves company; tillfälligt he is longing for company
tillfälligadjektivdå och då occasional; händelsevis accidental; kortvarig temporary; övergående momentarytillfälligt arbete casual work, odd jobs (pl.)tillfällig bekantskap chance acquaintance
avbrottsubstuppehåll: störning interruption; tillfälligt break; paus pause, stoppageett avbrott i trafiken a traffic hold-uputan avbrott without stopping, non-stop
boverblive; tillfälligt stay; som inneboende lodgebo på hotell stay at a hotelbo billigt pay a low rentbo gratis pay no rentbo kvar live there still; tillfälligt stay on
substfågels nest; vilt djur lair, densätta bo settle, set up house
bländaverbgöra blind blind; tillfälligt dazzlejag blev bländad av hennes skönhet I was dazzled by her beautybil.blända av vid möte dip the headlights; amer. dim the headlights
avbrytaverbinterrupt; göra slut på break off; tillfälligt avbryta, t.ex. ett arbete leave offavbryta en strejk call off a strikeavbryta förbindelser med break off relations withavbryta sig break off, stop speaking
© NE Nationalencyklopedin AB