Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tillfälligadjektivdå och då occasional; händelsevis accidental; kortvarig temporary; övergående momentarytillfälligt arbete casual work, odd jobs (pl.)tillfällig bekantskap chance acquaintance
nödlösningsubstemergency solution; tillfällig temporary solution
övergåendeadjektivpassing; tillfällig temporary; kortvarig transitory
anställningsubsttjänst employment; tillfällig engagement; befattning post, position
vapenvilasubstcessation of hostilities; tillfällig cease-fire
provisoriskadjektivtillfällig temporaryprovisorisk regering provisional government
åskådaresubstspectator; mera passiv onlooker; mera tillfällig bystanderåskådarna publiken:på teater etc. the audience (sing.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasvid idrottstävling the crowd (sing.)
hyrasubstför bostad rentför tillfällig lokal, bil, tv etc. hire
verbrent; tillfälligt hireatt hyrarubrik a) rum to let b) lösöre, båt etc. for hirehyra ut a) hus etc. let; för lång tid lease b) lösöre, båt etc. hire out
© NE Nationalencyklopedin AB