Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tillbringaverbhon tillbringade dagen med att läsa en bok she spent the day reading a book
julaverbtillbringa julen spend Christmas
2 firaverbhögtidlighålla celebrate; tillbringa spendfira minnet av commemorate
semestraverbha semester be on holiday, be (go) on one's holidays; amer. be on vacation; tillbringa semestern spend one's holiday; amer. spend one's vacation
levaverblive; vara i livet be aliveleve Konungen! long live the King!levatillbringa sitt liv spend one's lifeleva ett bra liv lead a good lifeleva av (på) ngt live on sthleva sig in i ngt enter into sthleva kvar live on, survive
© NE Nationalencyklopedin AB