Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

tillblivelsesubstantiv~nallm. coming into being (existence); ursprung origin; skapelse creation; världens äv. genesis; av idé o.d. vanl. birth
tillkomstsubstantiv~enuppkomst origin; upprättande establishment; födelse birth; tillblivelse coming into being, creation; om politisk rörelse o.d. risetillkomsten av denna nya industri the coming into being of…
© NE Nationalencyklopedin AB