Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tillbakaadverb (se också betonad partikel under respektive verb, t.ex. dra tillbakaunder dra); allm. back; bakåt backward[s]så långt tillbaka som på tjugotalet as far back as…, way back in…känna ngn sedan tre år tillbaka have known sb for the last (past)…det ligger tre år tillbaka [i tiden] it dates from three years back (ago)jag vill tillbaka [till Rom] I want to go back [to…]
tillbaksadverbvard.se tillbaka
återlämnatransitivt verb~de, ~tskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse lämna tillbakaunder lämna
returneratransitivt verb~de, ~tskicka tillbaka return, send back, return to sender
retireraintransitivt verb~de, ~tretreat, give way; dra sig tillbaka retire, withdraw; ge vika yield; backa ur back down
generationsubstantiv~en, ~ergenerationden nya generationen the rising generationen generation tillbaka a generation ago
bakåtadverbbackward[s], to the rear; tillbaka backluta sig bakåt lean backdet går bakåt för honom he is losing ground
återfallaintransitivt verb-föll, -falliti synd el. till brottslighet o.d. relapse <i (till) into>falla tillbakaskulden återfaller på honom …recoils upon him
försämrasintransitivt deponensverb-sämrades, -sämratsdeteriorate, get (grow, become) worse, become impaired; om t.ex. hälsotillstånd change for the worse; gå tillbaka fall off
undertryckatransitivt verb-tryckte, -trycktsuppress; hålla tillbaka äv. repress, restrain; slå ned el. kväsa äv. put down, quell; kväva äv. stifle
© NE Nationalencyklopedin AB