Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tillbakaadverbback; bakåt backwardssedan lång tid tillbaka är han… for a long time past he has been…
bakåtadverbbackward, backwards; tillbaka back
studsaverbom boll bouncestudsa tillbaka rebound, bounce back
återgåverbåtervända go back; gå tillbaka be returned
avlägsnaverbremoveavlägsna sig leave; dra sig tillbaka withdraw, retire
återställaverbi skick som förut restorelämna tillbaka replace, return
återadverbtillbaka back, back againånyo el. igen again, once moreöppnas åter reopen
återkallaverbkalla tillbaka call…back; t.ex. ett sändebud recallannullera cancel
igenadverbagainom igen en gång till once moreom och om igen over and over againtillbaka, åter backtillsluten shut, closed
2 spolaverbvinda upp på spole wind, spoolspola av unspoolspola fram band, film fast-forward, wind forwardspola tillbaka band el. film rewind
© NE Nationalencyklopedin AB