Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

tillämpatransitivt verb~de, ~tapply < to>; t.ex. sin erfarenhet bring…to bear < [up]on>; t.ex. sina kunskaper el. en regel put…into practiceregeln kan tillämpas äv. …is applicable < to>tillämpad matematik (kemi etc.) applied mathematics (chemistry etc.)
flexaintransitivt verb~de, ~tvard. be on (tillämpa apply) flexitime
högerregelsubstantiv~n, tillämpa högerregeln give right of way to traffic coming from the right
praktiksubstantiv~enövning practice, experienceskaffa sig praktik obtain (get) practical experiencei praktiken in practicetillämpa (genomföra) ngt i praktiken put sth in[to] practiceyrkesutövning av läkare o.d. practice äv. själva lokalenöppna egen praktik open a practice of one's own
användatransitivt verb-vände, -väntallm. use <till (för) for>; högtidl.el.i betydelsen 'anlita' employ; bära el. t.ex. kläder el. glasögon wear; käpp o.d. carry; ta el. t.ex. medicin el. socker i te takeanvända sig av make use of, utilizeanvända tiden (sin tid) väl make good use of one's timeanvända bättre put to a better usefärdig att användas äv. ready for usenågot använd somewhat usedtillämpa el. t.ex. regel apply; metod adopt; sin auktoritet el. intelligens exerciseanvända felaktigt misapplylägga ned el. t.ex. tid el. pengar spend < on, in>han använder all sin tid till att läsa he devotes all his time to readingdet var väl använda pengar it was well worth the moneyförbruka use up <till on>
© NE Nationalencyklopedin AB