Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

tillägnatransitivt verb~de, ~ttillägna ngn en bok o.d. dedicate…to sbreflexivt verb~de, ~t~ sig a) förvärva el. kunskaper o.d. acquire; med lätthet pick up; tillgodogöra sig el. t.ex. vad man läser assimilate, take in b) lägga sig till med:med orätt appropriate; med våld seize [upon]
anammatransitivt verb~de, ~tmottaga receive; upptaga el. godtaga accept; tillägna sig, t.ex. seder adopt, take overdjävlar (fan) anamma! damn it!, hell!
antatransitivt verb-tog, -tagitta emot el. t.ex. plats take; säga ja till el. t.ex. erbjudande el. inbjudan el. kallelse acceptacceptera som elev o.d. admit, accept; mil. o.d. enrol; godkänna approve, passde som antagits till vidareutbildning those accepted for further education (training)gå med på el. godkänna accept; t.ex. förslag äv. agree to, approve; lagförslag passförutsätta assume; formellare presume; förmoda suppose; vard. expectantag nu att… now supposing (suppose now) that…jag antar det I suppose (expect) sogöra till sin, tillägna sig, t.ex. idé adopt; lära äv. embraceanta namnet… take (assume) the name of…under antaget namn under an assumed name assumeanta fast konsistens set; hårdna hardenanta oroväckande proportioner assume alarming proportions
lärasubstantiv~n, lärorvetenskapsgren science; teori[er] theory, theories (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknastro faith; förkunnelse el. undervisning teaching[s (pl.)]den rätta läran the true faithgå (komma, vara) i lära hos ngn be apprenticed to sb
transitivt verblärde, lärtlära andra el. undervisa teach; undervisa äv. instructlära ngn [att] simma teach sb to swim, instruct sb in swimminghan lärde mig hur jag skulle lösa problemen he taught me how to…lära sig learnman lär så länge man lever we live and learn; jfr vidare lära samt lära kännaunder känna
reflexivt verblärde, lärtlära sig learn; tillägna sig äv. acquire; snabbtel.speciellt i fråga om dålig vana o.d. pick up <ngt av ngni samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknassth from sb>lära sig learn <av ngn from sb>; undervisas be taught <av ngn by sb>lära sig [att] köra bil learn [how] to drivevi har lärt oss [att] uppskatta… äv. we have grown (come) to appreciate…läraundervisa sig själv teach oneself
partikelverblära ngn av med ngtvard. teach sb to stop doing sthlära inlearnlära omrelearnlära upp ngnteach (öva upp train, instruera instruct) sblära ut ngt till ngnteach sb sth
© NE Nationalencyklopedin AB