Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tilläggsplatssubstantiv~en, ~ersjö. landing place; förtöjningsplats berthing place
hamnsubstantiv~en, ~armål för sjöresa el. hamnstad port; speciellt om själva anläggningen el. tilläggsplats harbour (amer. harbor); dockhamn docks (pl.)bildl.el.poet. äv. havenisfri (naturlig) hamn ice-free (natural) harbour (amer. harbor)komma (ligga) i hamn arrive (be) in portlöpa in i hamnen enter [the] harbour (amer. harbor)föra ngt i hamn bildl. bring sth to a successful close
© NE Nationalencyklopedin AB