Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tilläggsubstantiv~et, =allm. addition; till handling el. avtal äv. additional paragraph; till testamente äv. codicil; tillagd (skriftlig) anmärkning addendumpl.addendapris~ extra (additional) charge, extra
ob-tilläggsubstantiv~et, =skiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasvard.se obekvämlighetstillägg
kompletteringsubstantiv~en, ~arkompletterande completion, making up; tillägg complementary addition
utfyllnadsubstantiv~en, ~erutfyllande filling [up (in)]material filling; tillägg supplement; extra stoff i program o.d. äv. padding
påläggsubstantiv~et, =smörgåsmat:skinka, ost etc. ham, cheese etc.en smörgås med pålägg an open sandwichextra avgift el. tillägg se påslag
ytterligareadjektivoböjl.vidare further; därtill kommande additional; mera moreett ytterligaretillägg äv. another…adverbvidare further; ännu mera still (even) moreytterligare två månader another (a further) two months, two months moreytterligare 100 kronor an additional 100 kronor, 100 kronor moreytterligare ett exempel one more…, [yet] another…inte ha ngt ytterligare att tillägga …to add besides
© NE Nationalencyklopedin AB