Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tiggatransitivt verb och intransitivt verbtiggde, tiggtbegtigga av ngn beg of sb; av förbipasserande beg from sbtigga [om] beg forgå och tigga go begginghan tiggde och bad men he begged and begged…tigga och be ngn om ngt beg sb for…, implore sb for…tigger du stryk? do you want a thrashing?, are you asking for trouble?
© NE Nationalencyklopedin AB